Een vleugje zachtheid met onze Sweet Little Touch

Schrijf je in op onze newsletter om onze Sweet Little Touches op voorhand te kunnen bewonderen.Voor meer informatie over waarom en op welke manier Tiense Suiker jouw persoonsgegevens verwerkt alsook jouw rechten en onze verplichtingen in dit verband, kan je ons nieuw privacybeleid raadplegen, dat je terugvindt op deze pagina. Dit privacybeleid vermeldt ook bij wie je bij ons terecht kan met vragen of om jouw rechten uit te oefenen. Je hebt namelijk een recht op inzage/ rectificatie en een recht bezwaar te maken tegen ons gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing alsook, onder bepaalde omstandigheden, een recht op wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking.