Het merkwaardige verhaal van Cassonade Graeffe

Iedereen heeft ooit Cassonade Graeffe gegeten en kent de zachte smaak van deze overheerlijke lichtbruine suiker. Maar ken je het merkwaardige verhaal achter de naam Graeffe?

Karl Graeffe wordt in 1818 geboren in een familie van Duitse lakenhandelaars. Op zijn twintigste vestigt hij zich in Brussel. Hij verdient de kost als bankbediende en trouwt met Dora Taaks.

De geboorte van zijn achtste kind doet hem uitkijken naar een betere broodwinning. Graeffe, die dan 40 is, begint in de Manchesterstraat een suikerfabriekje. Een gok, want de suikerindustrie stelt nog niet veel voor. Na twee jaar dreigt het faillissement. Vader Graeffe slaat er zich doorheen.

De andere industriëlen lachen hem uit. Want de visionaire ondernemer is voorstander van de zondagse rustdag, en bezoekt tijdens de cholera- en pokkenepidemieën zijn zieke arbeiders. Nog krasser: hij steunt de stakingen voor betere werkvoorwaarden, zeggend: 'Ik weet dat het leven van de arbeiders veel harder is dan het mijne.'

Op z'n zeventigste trekt de patriarch zich uit het dagelijkse bestuur terug en nemen zijn zonen over. Maar Karl (intussen Charles) Graeffe blijft de zaken van dichtbij volgen. En zo zal hij ook sterven, op een ochtend, als hij op 84-jarige leeftijd op weg naar zijn fabriek door een auto wordt overreden.

  • T04B4796_1.jpg

  • Revolutionair procédé

    De zonen Graeffe waren spaarzaam. Ze investeerden zelden, maar dan wel zonder te tellen. Getuige het revolutionaire procédé dat in hun gloednieuwe fabriek werd uitgewerkt. De raffinaderij Graeffe produceerde een kwaliteitssuiker die alle Belgische concurrenten groen van jaloersheid maakte.

    De Eerste Wereldoorlog en sterfte onder de nakomelingen maakten dat de derde generatie Graeffe ook de laatste werd. In 1929 werd het bedrijf een naamloze vennootschap.

    Met de Tweede Wereldoorlog begonnen de kwellingen van de eerste opnieuw. Het einde van het succesverhaal was nabij.

    In 1953 kocht de Tiense Suikerraffinaderij het bedrijf. Zich bewust van de sentimentele waarde die de consument aan de cassonade hecht, liet de Tiense Suikerraffinaderij de naam echter tot op vandaag onveranderd.